Kontakt

Landsbyforum Sekretariatet:

Projektleder:

Eva Rose Waldorff, Tinghuset, Algade 8, Store Heddinge

eva@stevnserhvervsraad.dk // tlf. (+45) 51 78 93 80

Projektejer:

Udvikling Stevns

LAG-koordinator Thomas Christensen

info@udviklingstevns.dk

Frivillige i Styregruppen:
Louise Halkjær (Magleby/Klippinge)

Flemming Petersen (Enderslev)

Hans Kristensen (Holtug)