Om Landsbyforum Stevns

Netværksforeningen Landsbyforum Stevns

Landsbyforum Stevns er en netværksforening for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune.

Landsbyforum Stevns holder netværksmøder og temamøder henover året, hvor landsby- og borgerforeninger kan mødes med hinanden og med andre borgere/organisationer, som arbejder for udvikling i landsbyer og landdistrikter på Stevns. Indholdet skifter fra gang til gang – alt efter hvilke emner/temaer, der er oppe i tiden. Der afholdes 4-6 møder om året.

Planlægning og administration af Landsbyforum Stevns aktiviteter varetages af sekretariatet, som tilrettelægger netværksmøder, temamøder og årsmøder i Landbyforum Stevns.

Én gang om året afholder landsbyforum årsmøde – årsmødet er Landsbyforums øverste myndighed og svarer til en generalforsamling.

Projektet Landsbyforum Stevns

“Landsbyforum Stevns” er et projekt, som forløber i perioden fra 1. august 2018 til 31.januar 2020. Formålet med projektet “Landsbyforum Stevns” er at etablere et tværgående forum for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som kan understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune.

Projektet “Landsbyforum Stevns” har modtaget 250.000 kr. i støtte fra Stevns Kommune og 250.000 kr. fra Udvikling Stevns (LAG-stevns).

Projektet ejes og drives af Udvikling Stevns

LINK: Projektbeskrivelse “Landsbyforum Stevns”

LINK: Kontakt Landbyforum Stevns